மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


காதலிப்பது...

Kadhalippathu... poay chollaamal aankal Kadhalippathu illai...! aanaal-

காதலிப்பது...
பொய் சொல்லாமல்

ஆண்கள் காதலிப்பது

இல்லை...!

ஆனால்-

உண்மை சொல்லும் போது

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016
பெண்கள்

காதலை ஏற்பது

இல்லை!


மேலும் காதல்

Tags : காதலிப்பது, காதலிப்பது..., Kadhalippathu...

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]