மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

ராசிக்கல்!

raachikkal! unkal kidneyila irukkarathu raachikkal!

ராசிக்கல்!
1மாத்ருபூதம்: "உங்கள் கிட்னியில இருக்கறது ராசிக்கல்!"

சோமு : "என்ன டாக்டர் அப்படிச் சொல்றீங்க?"

மாத்ருபூதம்: "ஆமாம்....அதனால எனக்குப் பணம் வரப்போகுதே!"


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : , ராசிக்கல், ராசிக்கல்!, raachikkal!

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]