மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


இரவில் விளக்கு எரிஞ்சா வீட்டில் ஆள்....

iravil vilakku erijchaa veeddil aal.... iravil vilakku erijchaa veeddil aal irukkuthunnu arththam pakalil vilakku erijchaa veeddil aal illainu arththam

இரவில் விளக்கு எரிஞ்சா வீட்டில் ஆள்....
இரவில் விளக்கு எரிஞ்சா வீட்டில் ஆள் இருக்குதுன்னு அர்த்தம்

  பகலில் விளக்கு எரிஞ்சா வீட்டில் ஆள் இல்லைனு அர்த்தம்

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நகைச்சுவை

Tags : இரவில், விளக்கு, எரிஞ்சா, வீட்டில், ஆள், இரவில் விளக்கு எரிஞ்சா வீட்டில் ஆள்...., iravil vilakku erijchaa veeddil aal....

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]