மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


தளபதி எங்கே ?

thalapathi enkae ? mannan: manthiriyaarae... thalapathi enkae ?..

தளபதி எங்கே ?

மன்னன்: மந்திரியாரே... தளபதி எங்கே ?..

மந்திரி: பக்கத்து நாட்டில் தளபதி போஸ்டிங் காலியா இருக்குன்னு... இண்ட்ர்வியு போயிருக்காரு....

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : தளபதி, எங்கே, , தளபதி எங்கே ?, thalapathi enkae ?

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]