மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


சரிதானே

charithaanae aachiriyar - maanavarkalae naalai ekchaam pees (Exam Fee) kadda vaendum.

சரிதானே

ஆசிரியர் - மாணவர்களே நாளை எக்சாம் பீஸ் (Exam Fee) கட்ட வேண்டும்.

மாணவன் - ஏன் கேட்கிறாய் எக்சாம் பீஸ்? எதற்கு கேட்கிறாய் எக்சாம் பீஸ்?

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

அரசாங்கம் அடிக்கிறது எக்சாம் பேப்பர். நான் எழுதுகிறேன் அதற்கு விடை. ஏன் கட்ட வேண்டும் எக்சாம் பீஸ்?


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : சரிதானே, , சரிதானே , charithaanae

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]