மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


வெற்றி பெற

verri pera vaalkkaiyil neenkal verri pera moonru valikal

வெற்றி பெற

வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி பெற மூன்று வழிகள்

பிறரைக்காட்டிலும் அதிகமாக அறிந்து கொள்ள முயலுங்கள்.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

பிறரைக்காட்டிலும் அதிகமாக உழைக்கக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

பிறரைக் காட்டிலும் குறைவாக பிறரிடமிருந்து பெற முயலுங்கள்.


மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : வெற்றி, பெற, வெற்றி பெற, verri pera

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]