மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

அரசர் பின் வாங்கிட்டாரா...

arachar pin vaankiddaaraa... veeran 1 ‍: enna? arachar pin vaankiddaaraa... aen? veeran 2 : aamaa, arachar chaddaiyila poaththaan pijchu poachchae, athuthaan.

அரசர் பின் வாங்கிட்டாரா...
0வீரன் 1 ‍: என்ன? அரசர் பின் வாங்கிட்டாரா... ஏன்?
வீரன் 2 : ஆமா, அரசர் சட்டையில பொத்தான் பிஞ்சு போச்சே, அதுதான்.

மேலும் நகைச்சுவை

Tags : அரசர், பின், வாங்கிட்டாரா, , அரசர் பின் வாங்கிட்டாரா... , arachar pin vaankiddaaraa...

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]