மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

எதை மறைக்க வேண்டும்?

ethai maraikka vaendum? Kadhalikkiddaeyum manaivikiddaeyum ethai maraikka vaendum?

எதை மறைக்க வேண்டும்?
0காதலிக்கிட்டேயும் மனைவிகிட்டேயும் எதை மறைக்க வேண்டும்?
காதலிக்கிட்ட மனைவியையும் மனைவிகிட்ட காதலியையும் மறைக்க வேண்டும்!!

மேலும் நகைச்சுவை

Tags : எதை, மறைக்க, வேண்டும், எதை மறைக்க வேண்டும்?, ethai maraikka vaendum?

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]