மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


எதை மறைக்க வேண்டும்?

ethai maraikka vaendum? Kadhalikkiddaeyum manaivikiddaeyum ethai maraikka vaendum?

எதை மறைக்க வேண்டும்?
காதலிக்கிட்டேயும் மனைவிகிட்டேயும் எதை மறைக்க வேண்டும்?
காதலிக்கிட்ட மனைவியையும் மனைவிகிட்ட காதலியையும் மறைக்க வேண்டும்!!
Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நகைச்சுவை

Tags : எதை, மறைக்க, வேண்டும், எதை மறைக்க வேண்டும்?, ethai maraikka vaendum?

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]