மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


ஊர் சுத்துற பைய

oor chuththura paiya aachiriyar: ulakaththai muthalil churri vanthathu yaaru?

ஊர் சுத்துற பைய
ஆசிரியர்: உலகத்தை முதலில் சுற்றி வந்தது யாரு?

  மாணவன்:விடுங்க டீச்சர்.ஊர் சுத்துற பையல பத்தி நமக்கு என்ன பேச்சு!

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நகைச்சுவை

Tags : ஊர், சுத்துற, பைய, ஊர் சுத்துற பைய, oor chuththura paiya

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]