மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


வில்லு......

villu...... kannu kedda piraku chooriya namaskaaram panne enna payan?

வில்லு......
கண்ணு கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணி என்ன பயன்?

குருவி செத்த பிறகு வில்லு விட்டு என்ன பயன் ??

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நகைச்சுவை

Tags : வில்லு, வில்லு......, villu......

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]