மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

பெண் புத்தி..

pen puththi.. pen puththi, pin puththi enru yaaraavathu chonnaal

பெண் புத்தி..
1பெண் புத்தி, பின் புத்தி என்று யாராவது சொன்னால்
பின்னால் வருவதை உணர்ந்து சொல்லும் புத்தி கூர்மையுடையவள் என்று சொல்லுங்கள்.

வைரமுத்து.


மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : பெண், புத்தி, பெண் புத்தி.., pen puththi..

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]