மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


பெண் புத்தி..

pen puththi.. pen puththi, pin puththi enru yaaraavathu chonnaal

பெண் புத்தி..
பெண் புத்தி, பின் புத்தி என்று யாராவது சொன்னால்
பின்னால் வருவதை உணர்ந்து சொல்லும் புத்தி கூர்மையுடையவள் என்று சொல்லுங்கள்.

வைரமுத்து.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : பெண், புத்தி, பெண் புத்தி.., pen puththi..

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]