மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

காதல் Side..

Kadhal Side.. Kadhal One Side -aa pannenaalum..

காதல் Side..
0காதல் One Side -ஆ பண்ணினாலும்
Two side-ஆ பண்ணினாலும்
கடைசியா Suicide- தான் பண்ணக்கூடாது

மேலும் நகைச்சுவை

Tags : காதல், Side, , காதல் Side.. , Kadhal Side..

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]