மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

காய்ச்சல்

kaaychchal enakku kaaychchal, naan paavam? enru nee kojchi chollum

காய்ச்சல்
1 எனக்கு காய்ச்சல், நான் பாவம்?
என்று நீ கொஞ்சி சொல்லும்
சொல்லில்தான் அகம்பாவம் பிடித்து
உன்னைவிட்டு போக மறுக்கிறது காய்ச்சல்.

மகிழ்நன்


மேலும் காதல்

Tags : காய்ச்சல், காய்ச்சல், kaaychchal

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]