மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


காய்ச்சல்

kaaychchal enakku kaaychchal, naan paavam? enru nee kojchi chollum

காய்ச்சல்
எனக்கு காய்ச்சல், நான் பாவம்?
என்று நீ கொஞ்சி சொல்லும்
சொல்லில்தான் அகம்பாவம் பிடித்து
உன்னைவிட்டு போக மறுக்கிறது காய்ச்சல்.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016
மகிழ்நன்

மேலும் காதல்

Tags : காய்ச்சல், காய்ச்சல், kaaychchal

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]