மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


உணவு

unavu nee unavunnum vali ithalkalaa? vilikalaa
உணவு
நீ உணவுண்ணும் வழி
இதழ்களா? விழிகளா?

சாப்டீங்களா? என்று கேட்டுக்கொண்டே
உன் கெண்டை விழிகளால்
எனை உண்டு கொண்டே கேட்க
உன்னால் மட்டும்தான் முடியும்

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மகிழ்நன்


மேலும் காதல்

Tags : உணவு, உணவு, unavu


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]