மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


நாய்க் குட்டி

naayk kuddi tho tho naayk kuddi thulli vaa naayk kuddi

நாய்க் குட்டி

தோ தோ நாய்க் குட்டி
துள்ளி வா நாய்க் குட்டி
வெள்ளை நிற நாய்க் குட்டி
வீரமான நாய்க் குட்டி

எலியைப் பிடிக்க ஓடும்
புலியைப் போலப் பாயும்
திருடன் வந்தால் குரைக்கும்
லொள் லொள் லொள்

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

வாலை வாலை ஆட்டும்
பாலைப் பாலைக் குடிக்கும்
நன்றியுள்ள நாய்க் குட்டி
நான் வளர்க்கும் நாய்க் குட்டி


மேலும் சிறுவர் பாடல்

Tags : நாய்க், குட்டி, நாய்க் குட்டி, naayk kuddi

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]