மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


கவனமாய் இருங்கள்

kavanamaay irunkal ennaththil kavanamaay irunkal, aenenel ennankalthaan chorkalaakinrana.

கவனமாய் இருங்கள்

எண்ணத்தில் கவனமாய் இருங்கள்,
ஏனெனில் எண்ணங்கள்தான் சொற்களாகின்றன.

சொல்லில் கவனமாய் இருங்கள்,
ஏனெனில் சொற்கள்தான் செயல்களாகின்றன.

செயலில் கவனமாய் இருங்கள்,
ஏனெனில் செயல்கள்தான் பழக்கங்களாகின்றன.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

பழக்கத்தில் கவனமாய் இருங்கள்,
ஏனெனில் பழக்கங்கள்தான் ஒழுக்கங்களாகின்றன.

ஒழுக்கத்தில் கவனமாய் இருங்கள்,
ஏனெனில் ஒழுக்கம்தான் உங்கள் வாழ்வை வடிவமைக்கின்றது!


மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : கவனமாய், இருங்கள், கவனமாய் இருங்கள், kavanamaay irunkal

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]