மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

அன்னையின் அன்பு

annaiyin anpu vaalkkaiyin pirpakuthiyil unkalukkuppidiththamaana anpaana nanparkalai neenkal adaiyalaam.

அன்னையின் அன்பு
1

வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் உங்களுக்குப்பிடித்தமான அன்பான நண்பர்களை நீங்கள் அடையலாம்.

ஆனால் உங்கள் தாயின் மூலமாக உங்களுக்குக் கிடைத்த அளவில்லாத அன்பை பாசத்தை கண்ணியத்தை வேறு யார் மூலமாகவும் உங்களால் பெறமுடியாது.


மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : அன்னையின், அன்பு, அன்னையின் அன்பு, annaiyin anpu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]