மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


அன்னையின் அன்பு

annaiyin anpu vaalkkaiyin pirpakuthiyil unkalukkuppidiththamaana anpaana nanparkalai neenkal adaiyalaam.

அன்னையின் அன்பு

வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் உங்களுக்குப்பிடித்தமான அன்பான நண்பர்களை நீங்கள் அடையலாம்.

ஆனால் உங்கள் தாயின் மூலமாக உங்களுக்குக் கிடைத்த அளவில்லாத அன்பை பாசத்தை கண்ணியத்தை வேறு யார் மூலமாகவும் உங்களால் பெறமுடியாது.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : அன்னையின், அன்பு, அன்னையின் அன்பு, annaiyin anpu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]