மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


ஒதுக்கியது

othukkiyathu othukkiyathu avalai maddumalla aval unarvukalaiyum..

ஒதுக்கியது

கண்ணை கட்டி கடலில் விட்டால்
உண்மைக் காதல் செத்திடுமா?
வெள்ளை உடை உடுத்திட்டால்
விதவை என்று ஆகிடுமா?

மனதில் வாழும் மணாளனுடன்
மங்கலமாய் வாழ நினைத்த இவளை
போலி சம்பிரதாயம்
பொட்டகம் கட்டி ஒதுக்கியது
அவளை மட்டுமல்ல
அவள் உணர்வுகளையும்..

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் வாழ்க்கை

Tags : ஒதுக்கியது, ஒதுக்கியது, othukkiyathu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]