மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

ஊர்வலம்...

oorvalam... atharku vaekam kuraivu enru kuraipadduk kondu oorvalaththai viddu veliyaeruvaarkal.

ஊர்வலம்...
0வாழ்க்கை என்பது ஒரு ஊர்வலம்.
காலுக்கு வேகம் கூடியவர்கள்
அதற்கு வேகம் குறைவு என்று குறைபட்டுக் கொண்டு
ஊர்வலத்தை விட்டு வெளியேறுவார்கள்.
காலுக்கு வேகம் குறைவாக உள்ளவர்களோ
அதற்கு வேகம் கூடுதல் என்று குறைபட்டு
ஊர்வலத்தை விட்டு வெளியேறுவார்கள்.

மேலும் வாழ்க்கை

Tags : ஊர்வலம், ஊர்வலம்..., oorvalam...

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]