மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


மிகவும் அகலமான வாய்

mikavum akalamaana vaay Francisco Domingo Joaquim ,ankoalaa enpavarae ivvaaru mika akalamaana vaayai udaiyavar.ivarin vaayin.....

மிகவும் அகலமான வாய்
Francisco Domingo Joaquim ,அங்கோலா என்பவரே இவ்வாறு மிக அகலமான வாயை உடையவர்.இவரின் வாயின் அகலம் ஆறு அரை inches . இவர் உலக சதனையர் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளார்
Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் செய்திகள்

Tags : மிகவும், அகலமான, வாய், மிகவும் அகலமான வாய், mikavum akalamaana vaay

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]