மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

மிகவும் அகலமான வாய்

mikavum akalamaana vaay Francisco Domingo Joaquim ,ankoalaa enpavarae ivvaaru mika akalamaana vaayai udaiyavar.ivarin vaayin.....

மிகவும் அகலமான வாய்
0Francisco Domingo Joaquim ,அங்கோலா என்பவரே இவ்வாறு மிக அகலமான வாயை உடையவர்.இவரின் வாயின் அகலம் ஆறு அரை inches . இவர் உலக சதனையர் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளார்

மேலும் செய்திகள்

Tags : மிகவும், அகலமான, வாய், மிகவும் அகலமான வாய், mikavum akalamaana vaay

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]