மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

சரித்திரம் இல்லை.

chariththiram illai. ulaikkaathavanukku intha ulakam chonthamaanathaaka chariththiram illai.

சரித்திரம் இல்லை.
3

செதுக்காமல் சிற்பம் இல்லை!


உழைக்காமல் உயர்வு இல்லை!


அதுபோல் சிந்திக்காத நோக்க மில்லை,


செயல்படாத வெற்றியில்லை,


உழைக்காதவனுக்கு இந்த உலகம்

சொந்தமானதாக சரித்திரம் இல்லை.


மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : சரித்திரம், இல்லை, சரித்திரம் இல்லை., chariththiram illai.

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]