மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


சரித்திரம் இல்லை.

chariththiram illai. ulaikkaathavanukku intha ulakam chonthamaanathaaka chariththiram illai.
சரித்திரம் இல்லை.

செதுக்காமல் சிற்பம் இல்லை!


உழைக்காமல் உயர்வு இல்லை!


அதுபோல் சிந்திக்காத நோக்க மில்லை,


செயல்படாத வெற்றியில்லை,

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


உழைக்காதவனுக்கு இந்த உலகம்

சொந்தமானதாக சரித்திரம் இல்லை.


மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : சரித்திரம், இல்லை, சரித்திரம் இல்லை., chariththiram illai.


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]

Let jQuery AJAX Change This Text