மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

கேலி செய்யாதே

kaeli cheyyaathae unnai oruvan kaeli cheyya ivvulakil

கேலி செய்யாதே
0மற்றவர்களை கேலி செய்யாதே ,
ஏனெனில் , உன்னை ஒருவன் கேலி செய்ய இவ்வுலகில் ஒருவன் இருப்பான் .

மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : , கேலி, செய்யாதே, கேலி செய்யாதே, kaeli cheyyaathae

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected]p.com | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]