மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


கேலி செய்யாதே

kaeli cheyyaathae unnai oruvan kaeli cheyya ivvulakil

கேலி செய்யாதே
மற்றவர்களை கேலி செய்யாதே ,
ஏனெனில் , உன்னை ஒருவன் கேலி செய்ய இவ்வுலகில் ஒருவன் இருப்பான் .
Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : , கேலி, செய்யாதே, கேலி செய்யாதே, kaeli cheyyaathae

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]