மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


முத்துக்கள்

muththukkal un manathil ulla ranankal ellaam

முத்துக்கள்

உன் மனதில் உள்ள


ரணங்கள் எல்லாம்


முத்துக்கள் ஆனதோ!


உன் கண்களில்!!!

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


உதிர்கிறதே கண்ணீராக !!!!!!!!


மேலும் வாழ்க்கை

Tags : முத்துக்கள், முத்துக்கள், muththukkal

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]