மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

காதலித்தான் அழகு

Kadhaliththaan alaku avanavan kankalukku avanavan Kadhaliththaan alaku

காதலித்தான் அழகு
5

அழகு ...
வர்ணிக்க முடியாத,
வார்த்தைகளில் அடங்காத
விசித்திரம் ...

பார்ப்பவன் கண்களில் தான்
அதன் உண்மை பொருள்
இருப்பதை அறியாத
மனிதக் கூட்டம் ...

இங்கே
அதன் விசித்திரம் ...

"அவனவன் கண்களுக்கு
அவனவன் காதலித்தான் அழகு"

என்ற ஒற்றை வரிகளில்
அடங்கிடும் விந்தை ...


மேலும் காதல்

Tags : காதலித்தான், அழகு, காதலித்தான் அழகு, Kadhaliththaan alaku

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]