மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

என்னவள்

ennaval poomiyil vaalum irandaam nelavae!

என்னவள்
2

நாசா கண்டறியாத
அழகே! அழகே!

பூமியில் வாழும்
இரண்டாம் நிலவே!


மேலும் காதல்

Tags : என்னவள், என்னவள், ennaval

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]