மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


நெஞ்சத்துப் பிளவால்

nejchaththup pilavaal en punnakaiyum cheyarkaiyaanathu
நெஞ்சத்துப் பிளவால்

நகை மட்டும் தான்
செயற்கை என்று நினைத்தேன்

என் புன்னகையும்
செயற்கையானது ...
நீ தந்த நெஞ்சத்துப் பிளவால்

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் காதல்

Tags : நெஞ்சத்துப், பிளவால், நெஞ்சத்துப் பிளவால், nejchaththup pilavaal


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]

Let jQuery AJAX Change This Text