மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

உன் பார்வைக்காக

un paarvaikkaaka uyiraik koduththu uyirai eduppaay.

உன் பார்வைக்காக
0உயிரைக் கொடுத்து
உயிரை எடுப்பாய்.
தெரிந்தே காத்திருக்கிறேன்
உன் பார்வைக்காக

மேலும் குட்டியாக சில

Tags : உன், பார்வைக்காக, உன் பார்வைக்காக, un paarvaikkaaka

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]