மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


இப்படிக்கு....

ippadikku.... aanantham thaan en manam mulukka uyir piriyum naeraththilum

இப்படிக்கு....

என் கண்ணீரில் பிறர்க்கு ஒளிதருகிறேன் என்று
நான் சற்றும் வருந்தவில்லை !!!

என் ஒளி உங்களது முன்னேற்றத்திற்கு உதவட்டும் என்ற பெருமையில்
இறுதி வரை கரைகிறேன்!!!

அதில் நான் நிறைகிறேன். எந்த சிறுமையும் இல்லை எனக்கு !!!
எந்த வெறுமையும் இல்லை எனக்கு உங்களுக்கு உதவுவதால் !!!

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

ஆனந்தம் தான் என் மனம் முழுக்க உயிர் பிரியும் நேரத்திலும்
வருகிறேன் கரைகிறேன் !!! இப்படிக்கு மெழுகுவர்த்தி!!!


மேலும் ஏனையவை

Tags : இப்படிக்கு, இப்படிக்கு...., ippadikku....

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]