மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


சிரிப்பு

chirippu chirippum nam aayulai kooddum ithaya thudippu

சிரிப்பு
சிரிப்பு இது கடவுளின்
அழகிய படைப்பு!!!
ஒரு கண்ணீர் துடைப்பு!!!
என்றுமே பூத்து குலுங்கும் களிப்பு !!!
அது ஒரு அழகிய பூரிப்பு!!!
அதில் என்றுமே இல்லை நடிப்பு!!!
சிரிப்பும் நம் ஆயுளை கூட்டும் இதய துடிப்பு !!!
தேவை என்றுமே சிரிப்பு!!!
இல்லையேல் தோன்றும் வெறுப்பு!!!
அதனால் ஏன் இந்த தவிப்பு!!!
உடனே செய்யுங்கள் அழகிய ஆழ்ந்த சிரிப்பு !!
Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் ஏனையவை

Tags : சிரிப்பு, சிரிப்பு, chirippu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]