மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

அணுகுண்டு

anukundu appoa anukundu nnu chollunka.

அணுகுண்டு
4

மாமா : எம் பொண்ணு கொஞ்சம் 'குண்டு'

மாப்பிள்ளை : பொண்ணு பேரு என்ன?

மாமா :அனு

மாப்பிள்ளை : அப்போ 'அணுகுண்டு'ன்னு சொல்லுங்க.


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : அணுகுண்டு, அணுகுண்டு, anukundu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]