மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


காயப்படுகிறான்

kaayappadukiraan chaathikka nenaippavan athikamaaka choathikkappadukiraan

காயப்படுகிறான்

சாதிக்க நினைப்பவன்


அதிகமாக சோதிக்கப்படுகிறான்


பிறரை உண்மையாக நேசிப்பவன்

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


அதிகமாக காயப்படுகிறான்.


மேலும் வாழ்க்கை

Tags : காயப்படுகிறான், காயப்படுகிறான், kaayappadukiraan

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]