மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


ஏ‌ன் கட‌ன் வா‌ங்கணு‌ம்?

ae‌n kada‌n vaa‌nkanu‌m? ka‌li‌ththa‌l kana‌kku poadu‌m poathu pa‌kka‌th‌thi‌l ‌iru‌k‌‌kira na‌mpa‌r ‌ki‌dda iru‌nthu kada‌‌n vaa‌nkanu‌mnu

ஏ‌ன் கட‌ன் வா‌ங்கணு‌ம்?

ஆ‌சி‌ரிய‌ர் : அவ‌ன் பண‌க்கார ‌வீ‌ட்டு‌ப் பையனா இரு‌க்கலா‌ம். அது‌க்காக இ‌ப்படி அட‌ம்புடி‌க்க‌க் கூடாது....

தலைமை ஆ‌சி‌ரிய‌ர் : எ‌ன்னதா‌ன் சொ‌ல்றா‌ன் பைய‌ன்?

ஆ‌‌சி‌ரிய‌ர் : க‌ழி‌த்த‌ல் கண‌க்கு போடு‌ம் போது ப‌க்க‌த்‌தி‌ல் ‌இரு‌க்‌‌கிற ந‌ம்ப‌ர் ‌கி‌ட்ட இரு‌ந்து கட‌‌ன் வா‌ங்கணு‌ம்னு சொ‌ன்னா..
நா‌ன் பண‌க்கார ‌வீ‌ட்டு‌ப் பைய‌ன். ஏ‌ன் கட‌ன் வா‌ங்கணு‌ம்னு எ‌தி‌ர்கே‌ள்‌வி கே‌க்குறா‌ன்

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

தலைமை ஆ‌சி‌ரிய‌ர் :?!?!


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : ஏ‌ன், கட‌ன், வா‌ங்கணு‌ம், ஏ‌ன் கட‌ன் வா‌ங்கணு‌ம்?, ae‌n kada‌n vaa‌nkanu‌m?

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]