மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


ராகிங்

raakin puthithaaka emalokam vanthirukkum maanedarkalai inkae aerkanavae iruppavarkal

ராகிங்

எமன் : அங்கே என்ன சத்தம்… சித்திரகுப்தா ..?

சித்திரகுப்தன் : புதிதாக எமலோகம் வந்திருக்கும் மானிடர்களை இங்கே ஏற்கனவே இருப்பவர்கள் "ராகிங்" (பகிடிவதை) செய்கிறார்கள் பிரபு..!!!

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நகைச்சுவை

Tags : ராகிங், ராகிங், raakin

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]