மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


கிளைச் செயலாளர்

kilaich cheyalaalar eppoathu paarththaalum maraththu maelae aeri irukkiraarae..

கிளைச் செயலாளர்

கட்சி ஆதரவாளர்: தலைவரே ! …
எப்போது பார்த்தாலும் மரத்து மேலே ஏறி இருக்கிறாரே..
யார் அவர்?

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

தலைவர் : அவர் நம்ம "கிளைச்செயலாளர் " .


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : கிளைச், செயலாளர், , கிளைச் செயலாளர் , kilaich cheyalaalar

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]