மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


முள்

mul innoru periya mullaakappaarththu kuththikondu vaadaa….

முள்

ஒருவன் : சின்ன முள் குத்திவிட்டது..என்னசெய்யலாம்

மற்றவன்: இன்னொரு பெரிய முள்ளாகப்பார்த்து குத்திகொண்டு வாடா…. நேரம் பார்க்கலாம்

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நகைச்சுவை

Tags : முள், முள், mul

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]