மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

இரசாயனக் குறியீடு

irachaayanak kuriyedu ariviyal aachiriyai : kiri, thannerukkaana irachaayanak kuriyedu chollu !.

இரசாயனக் குறியீடு
5

அறிவியல் ஆசிரியை : கிரி, தண்ணிருக்கான இரசாயனக் குறியீடு சொல்லு !.

கிரி : "H I J K L M N O" ‍ டீச்சர் !.

அறிவியல் ஆசிரியை : தப்பு. சரியாக சொல்லு.

கிரி : நீங்கதானே டீச்சர் "H to O" !. சொன்னீங்க !.

அறிவியல் ஆசிரியை : ??????????????


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : இரசாயனக், குறியீடு, இரசாயனக் குறியீடு, irachaayanak kuriyedu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]