மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

ஒரே நாய் தான்

orae naay thaan un akkaa kirichaa eluthinathai appadiyae eluthiyirukkiraayae

ஒரே நாய் தான்
2

ஆசிரியர் : சுந்தர், "MY DOG" - என்ற பெயரில் கட்டுரை எழுதச்சொன்னால், உன் அக்கா கிரிசா எழுதினதை அப்படியே எழுதியிருக்கிறாயே ?.

ஏன் ?.

சுந்தர் : எங்கள் ரெண்டு பேர் வீட்டிலும் இருப்பது ஒரே நாய்தான் சார் !.


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : ஒரே, நாய், தான், ஒரே நாய் தான், orae naay thaan

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]