மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

உன்னிடமிருந்து...

unnedamirunthu... onrukkaavathu vaayppu kodu en Kadhaliyae!

உன்னிடமிருந்து...
5

எப்பொழுதாவது
ஒரு கடிதம்...

என்றாவது ஒரு
தொலைபேசி அழைப்பு...

ஆயுள் முடிவதற்குள்
ஒரு சந்திப்பு...

இவைகளில்

ஒன்றுக்காவது வாய்ப்பு கொடு
என் காதலியே!


மேலும் காதல்

Tags : உன்னிடமிருந்து, உன்னிடமிருந்து..., unnedamirunthu...

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]