மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


நட்பு

nadpu malarinum melliya ithayamundu. athil enakkena alakiya uraividamum undu.

நட்பு

நட்பென்ற அழகிய
கூட்டிற்குள் இருவருமாய்
மாட்டிகொண்டோம்.
மீள வழியுமில்லை.
விருப்பமும் இல்லை.
காற்றோடு கலந்து விட்ட
மலரின் வாசம் போல்
விலகாமல்..............
பிரியாமல்..............

அன்பென்ற ஒற்றை
நூலில் உயிர் கோர்த்து
வண்ணத்து பூச்சியாய்
சுற்றி திரிவோம்.
தடைகள் நமக்கில்லை.
தயக்கங்களும் நமக்கில்லை

எண்ணங்களைப் பரிமாறி கொள்வதில்.
நல்ல நோக்கங்கள் உண்டு
அதனால் நல்ல
ஏற்றங்களும் உண்டு.
மலரினும் மெல்லிய இதயமுண்டு.
அதில் எனக்கென அழகிய
உறைவிடமும் உண்டு.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

சிறுசிறு சண்டைகளும்
சர்ச்சைகளும் நமக்குள்
உண்டு - சுகமான
நினைவுகள் என்று.

நல்ல நட்பிற்கு
மாசற்ற இதயம் வேண்டும்.
எனக்கோ உன்னதமே நட்பாய்.
நம் காலங்கள் மறைந்தாலும்
உனக்கும் எனக்குமான நட்பு
காற்றோடு கலந்திருக்கும்.


மேலும் நட்பு

Tags : நட்பு, நட்பு, nadpu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]