மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

நிஜங்கள்

nejankal nejankal mannukkul puthaikkappaddaalum veerukonda virudchamaay valarnthunerkum

நிஜங்கள்
3

நிஜங்கள் ஒருபோதும் தோற்பதில்லை
சிலநேரம் தோற்கும் மாயை தந்தாலும்
நிஜங்கள் எப்போதும் தோற்பதில்லை.

பொய்கள் பலவாறு வேடம்பூண்டாலும்
நானே நிஜமென்று பறைசாற்றினாலும்
நிஜங்கள் மண்ணுக்குள் புதைக்கப்பட்டாலும்
வீறுகொண்ட விருட்சமாய் வளர்ந்துநிற்கும்
நிஜங்கள் எப்போதும் தோற்பதில்லை.

காலம் நிஜங்களைக் கொன்றாலும்
நிஜம் காலத்தையும் வென்றுநின்று
நிஜமான நான்மட்டுமே நிஜமென்று- நிற்கும்
நிஜங்கள் எப்போதும் தோற்பதில்லை.


மேலும் ஏனையவை

Tags : நிஜங்கள், நிஜங்கள், nejankal

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]