மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

யோசிங்க

yoachinka pidichcha poannunkalukku thaali kaddi manaivi aakka koodaathu!?

யோசிங்க
3

பொண்ணுங்க "ரக்ஷா பந்தன்" க்கு
ராக்கி கட்டி நம்மளை அண்ணன்
ஆக்கும்போது,

நம்ம ஏன் "லவ்வர்ஸ் டே" அன்றைக்கு
பிடிச்ச பொண்ணுங்களுக்கு தாலி கட்டி
மனைவி ஆக்க கூடாது!?


யோசிங்க...!


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : யோசிங்க, யோசிங்க, yoachinka

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]