மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


தீர்ப்பு

theerppu paacham udaintha maanedaa naalai unathu theerppadaa!

தீர்ப்பு

பல்லு போன
காலத்தில்
சொல்லுக்கு என்ன மதிப்பு?

பத்து மாதம்
சுமந்தவள்
பத்தொடு பதினொன்றாய் காப்பகத்தில்!

அன்னை அணைப்பில்
வளர்ந்தவன்
அவளை அனாதையாக்கி ரசிக்கிறாய்!

சொத்து இல்லாத
தந்தையை
பற்று இல்லாமல் ஒதுக்கினாய்!

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

பரிவு காட்டி
வளர்த்தவர்
பசியால் பரிதவித்து நிற்கிறார்!

பாசம் உடைந்த
மானிடா
நாளை உனது தீர்ப்படா!

ஈசன் மீது
ஆணைடா
நாறி போகும் உன் வாழ்வடா!


மேலும் வாழ்க்கை

Tags : தீர்ப்பு, தீர்ப்பு, theerppu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]