மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


வெற்றியும் வரலாறும்

verriyum varalaarum oruvan ellaa pirachchanaiyum chamaaliththu
வெற்றியும் வரலாறும்

ஒருவன் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இன்றி
வாழ்க்கையில் சாதித்தால் அது

"VICTROY"

ஒருவன் எல்லா பிரச்சனையும் சமாளித்து
வாழ்கையில் சாதித்தால் அது

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

"HISTROY"


மேலும் வாழ்க்கை

Tags : வெற்றியும், வரலாறும், வெற்றியும் வரலாறும், verriyum varalaarum


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]

Let jQuery AJAX Change This Text