மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

கன்னிமகள்

kannemakal kannemakal ival mukampaarththaal nelavum kooda vedkappadum

கன்னிமகள்
7

காலை கதிரவன் கண்விழித்தால்
காரிருள் மெல்ல அகல்வதுபோல்
கன்னிமகள் இவள் கண்பார்த்தால்
உள்ளத்திருள் நீங்கி ஒளிருமன்றோ!

கன்னிமகள் இவள் முகம்பார்த்தால்
நிலவும் கூட வெட்கப்படும்
தன்னைவிடவும் மேலான பிரகாசம் கண்டு.

கன்னிமகள் இவள் புன்னகை பூத்தால்
மலரும் கூட தலைகுனியும்
தன்னை காட்டிலும் அற்புதமானவள் என்று.

கன்னிமகள் இவள் கையசைத்தால்
மயிலும் கூட அச்சப்படும்
பெருத்த மழை பெய்திடுமோ என்று.

கன்னிமகள் இவள் தலையசைத்தால்
நாணல் கூட ஏங்கிநிற்கும்
இவள்போல் தலையசைக்க இயலுமோ என்று.

கன்னிமகள் இவள் நடைநடந்தால்
பூமி கூட அஞ்சிநிற்கும்-தன்னால்
அவள் மெல்லிய பாதம் புண்ணாகுமோ என்று.

கன்னிமகள் இவள் வாய் திறந்தால்
கொட்டும் அருவியும் ஓடிவரும்
இவள் கொஞ்சும் தமிழ் மொழிகேட்க.


மேலும் காதல்

Tags : கன்னிமகள், கன்னிமகள், kannemakal

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]