மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

பீட்ஸா

peedsa oru peedsa aardar cheykiraar. charvar athaik kondu vanthu vaiththuvidduk kaedkiraar.

பீட்ஸா
4

சர்தார் ஒரு பீட்ஸா ஆர்டர் செய்கிறார். சர்வர் அதைக் கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டுக் கேட்கிறார்.

சர்வர் : ஆறு துண்டா வெட்டட்டுமா? அல்லது பன்னிரண்டு துண்டா வெட்டட்டுமா?

சர்தார் : ஆறு போதும். என்னால் பன்னிரண்டு சாப்பிடமுடியாது.

சர்வர் : ??!!


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : பீட்ஸா, பீட்ஸா, peedsa

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]