மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

காதலிப்பாயா?

Kadhalippaayaa? anpu vaiththirukkiraal enru ennep paarththaen, puriyavillai

காதலிப்பாயா?
0மனம் என் மனம் எனக்குச் சொன்னது
உன்னில் உன்னைவிட அவள்
அன்பு வைத்திருக்கிறாள் என்று
எண்ணிப் பார்த்தேன், புரியவில்லை
அதுதான் உன்னிடத்திலேயே
கேட்டுவிட்டேன் – என்
காதல் கேள்வியை.
காதலிப்பாயா?

மேலும் காதல்

Tags : காதலிப்பாயா, காதலிப்பாயா?, Kadhalippaayaa?

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]