மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


சிறுகதை நாவல் என்பவை என்ன ?

chirukathai naaval enpavai enna ? orrai nelaiyaththi lirunthu oornthu purappaddu valar vaekaththil virainthodich chikaraththil aeri marrai nelaiyaththai nookkith

சிறுகதை நாவல் என்பவை என்ன ?
சிறுகதை !

ஒற்றை நிலையத்தி லிருந்து
ஊர்ந்து புறப்பட்டு
வளர் வேகத்தில்
விரைந்தோடிச்
சிகரத்தில் ஏறி
மற்றை நிலையத்தை
நோக்கித்
தளர் வேகத்தில்
வந்தடையும்
ஒரு பெட்டி
ரயில் வண்டி !

நாவல் காவியம் !

கரும்பு நுனிபோல்
துவங்கி,
கால விழுதுகள்
நிரம்பி,
இருப்புப் பாதைமேல்
ஊர்ந்தோடும்
பல பெட்டித் தொடர்
வண்டிகள்
பல் திசையில்
வந்திணையும் ஓர்
சந்திப்பு நிலையம் !

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016
சி. ஜெயபாரதன்

மேலும் தமிழ்

Tags : சிறுகதை, நாவல், என்பவை, என்ன, , சிறுகதை நாவல் என்பவை என்ன ? , chirukathai naaval enpavai enna ?

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]