மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

ஏமாற்றங்களே வாழ்க்கையாகிப்போனதால்..

aemaarrankalae vaalkkaiyaakippoanathaal.. vaalkkaiyaakippoanathaal.. athaipparriya aekkankal ennedamillai..!

ஏமாற்றங்களே வாழ்க்கையாகிப்போனதால்..
UP Date
7

ஏமாற்றங்களே

வாழ்க்கையாகிப்போனதால்..

அதைப்பற்றிய ஏக்கங்கள்

என்னிடமில்லை..!

ஆனால்

அதன் பெறுமதியை பற்றி

என்னிடம் கேளுங்கள்

அன்று, உங்களுக்கு

புரியும் இவன்

பட்ட துன்பத்தின் நீளம்..........!!!!

சதீஷ்


மேலும் வாழ்க்கை

Tags : ஏமாற்றங்களே, வாழ்க்கையாகிப்போனதால், , ஏமாற்றங்களே வாழ்க்கையாகிப்போனதால்.. , aemaarrankalae vaalkkaiyaakippoanathaal..

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]